Jongerenraad Twenterand

De jongerenraad Twenterand is een jonge en frisse organisatie die zich inzet om de belangen van de jongeren zo goed mogelijk te behartigen, en waar nodig gevraagd en ongevraagd advies geeft op actuele onderwerpen die spelen binnen de gemeente Twenterand.

Verder houdt de jongerenraad zich bezig met uitvoeren van haar eigen plannen. Maar om de jongerenraad goed te laten functioneren zijn zij de hulp van de jongeren hard nodig, want zij weten het beste wat er speelt onder de jongeren.

Ook heeft de jongerenraad Twenterand een aantal plannen die zij zelf tot uitvoering brengen, dit zijn plannen met betrekking tot een onderzoek maar ook plannen om bepaalde zaken te veranderen die betrekking tot jongeren hebben.

Als er dingen zijn waar je als jongere tegen aan loopt dan horen zij die graag. Zij zijn te bereiken via social-media en e-mail.

E-mail: jongerenraadtwenterand@gmail.com
Twitter: jrtwenterand
Facebook: JongerenraadTwenterand
Instagram: JongerenraadTwenterand