GGD Twente onderzoekt gezondheid en leefstijl jongeren

  • Nieuws
  • door Redactie op

Binnenkort start een groot landelijk onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren. GGD Twente voert dit onderzoek uit onder de naam E-MOVO.

Een groot aantal scholen voor Voortgezet Onderwijs in de 14 Twentse gemeenten doet mee. Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van leerlingen. Met de resultaten van dit onderzoek wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van leerlingen te verbeteren.

Leerlingen van klas 2 en 4 van middelbare scholen vullen tijdens een lesuur op school een digitale vragenlijst in. Deze vragenlijst gaat over verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, schoolbeleving, pesten, roken, alcohol, voeding en vrije tijd. Ongeveer 9.000 leerlingen in Twente zullen deze vragenlijst invullen. De deelname is anoniem en vrijwillig. Scholen bepalen zelf tussen nu en half december wanneer zij hun leerlingen het onderzoek laten doen.

Na het invullen van de vragenlijst ontvangt iedere leerling digitaal een persoonlijk gezondheidsadvies. Het advies bevat informatie en tips voor leefstijl op het gebied van bewegen, roken, voeding, alcohol, drugs en veilig vrijen. Ook krijgen de leerlingen advies over wat zij kunnen doen als zij gepest worden of niet lekker in hun vel zitten. In ieder advies staan links naar leuke en betrouwbare sites voor jongeren, met meer informatie over het onderwerp.

Als een leerling bijvoorbeeld heeft ingevuld dat hij geen alcohol drinkt, krijgt hij of zij eerst een compliment. Daarna wordt uitgelegd dat alcohol slecht is voor de ontwikkeling van het lichaam en de hersenen. De leerling krijgt het advies om het drinken van alcohol in ieder geval uit te stellen tot hij of zij 18 jaar is en om daarna niet meer te drinken dan af en toe een glas. Voor meer informatie kan de leerling terecht op www.watdrinkjij.nl.

In 2016 komen de resultaten van E-MOVO beschikbaar. Iedere school ontvangt een vertrouwelijk rapport waarin de resultaten van de eigen leerlingen zijn beschreven (dit gebeurt anoniem). De resultaten worden ook geordend per gemeente. Doordat de scholen en gemeente de onderzoeksresultaten hebben kunnen zij kijken hoe de gezondheid en welzijn van de jongeren in Twenterand verbeterd kan worden. 

(Bron: Gemeente Twenterand)