Kerstweek Noordik Vriezenveen in teken van vluchteling

  • Nieuws
  • door Redactie op

In een tijd waarin het vluchtelingen-vraagstuk een dagelijks onderwerp van gesprek is, stonden de leerlingen en docenten van Het Noordik in Vriezenveen vorige week uitgebreid stil bij dit actuele onderwerp. Tijdens een speciale projectweek werd de problematiek van verschillende kanten belicht. Er werd met elkaar gediscussieerd, er werd geluisterd en verteld, de leerlingen stelden kerstpakketten samen en ze werden geïnspireerd door de speciale theatervoorstelling “Thuis”.

Alle lessen stonden vorige week in het teken van het vluchtelingenproject. Hierin werd het vluchtelingenvraagstuk van alle kanten bekeken, werd nieuwe informatie toegevoegd en werden vooroordelen weggenomen. Ook kwam een vluchteling aan het woord die, bijgestaan door een tolk, vertelde over zijn thuisland Syrië en over zijn belevenissen tijdens zijn vlucht dwars door Turkije en Europa. Een van de leerlingen las een zelfgeschreven gedicht ‘De wind naar het westen’ voor.

Switch verzorgde een kerstviering in de vorm van een theaterstuk over je thuis voelen en een ander een thuis gunnen. Een thema dat verbonden werd aan het Bijbelse kerstverhaal. In deze voorstelling speelden ook leerlingen van de ISK (internationale schakelklassen) uit Utrecht mee. Een school voor jongeren die net in Nederland zijn gekomen, ter voorbereiding op het regulier voortgezet onderwijs.

De leerlingen hielden het niet bij praten alleen. Zij staken ook de handen uit de mouwen. Elke klas vulde een kerstpakket voor een vluchtelingengezin in de gemeente Twenterand. Vrijdag werden de ruim dertig pakketten aangeboden aan J. Borkent, vertegenwoordiger van Vluchtelingenwerk.