Noordik Vriezenveen opent nieuwe kantine

  • Nieuws
  • door Redactie op

Vanochtend is de nieuwe kantine geopend op het Noordik in Vriezenveen.

Het waren de nieuwe brugklassers, die vanochtend als eerste een blik mochten werpen in de nieuwe kantine van CSG Het Noordik. Ze waren vol lof. Onder luid applaus knipten twee uur later oud-directeur Henk Nieboer en de voorzitter van de leerlingenraad Susanne van Rijn het lint door en verklaarden zij met het ‘ontkurken’ van een reuzenchampagnefles de kantine voor geopend.

Iedereen was laaiend enthousiast over de verbouwing. De aula heeft een complete metamorfose ondergaan en daarvoor in de plaats is een hele nieuwe kantine gekomen, een nieuwe ruimte voor de conciërges op een centrale plek en een grotere keuken. Die ruimte was ook nodig, want de vestiging Vriezenveen groeide uit haar jasje.

Vestigingsdirecteur Karel van Grootheest vroeg tijdens de openingsceremonie in het bijzonder een applaus voor hoofdconciërge Anne Snippe, die zijn vakantie heeft opgeofferd om de grootscheepse verbouwing in goede banen te leiden. En dat dit geweldig goed is gelukt, blijkt wel uit de lovende reacties.

Susanne van Rijn sprak namens de leerlingen van Het Noordik in Vriezenveen haar blijdschap uit over de nieuwe kantine. ‘We vinden het super dat we hierin hebben mogen meebeslissen’, liet ze weten. ‘We hopen dat iedereen zijn steentje bijdraagt bij het zo mooi en schoon houden van de kantine.’
Na afloop was er vanzelfsprekend Noordiktaart en mochten de leerlingen de kantine officieel in gebruik nemen. Morgen beginnen de lessen.

Nu de verbouwing van de kantine is afgerond, kan de verbouwing van het schoolgebouw in gang gezet worden, waarbij onder meer extra lokalen worden gerealiseerd.